gabinet zdjęcie strona.jpg

Praca z ludźmi jest moją wielką pasją. Głęboko wierzę, że kontakt z drugą osobą, autentycznie zaangażowaną w budowanie relacji jest czynnikiem leczącym. Proces psychoterapeutyczny postrzegam jako spotkanie, w którym klient zaprasza terapeutę do swojego świata, ten zaś staje się uważnym towarzyszem drogi dzielącym się swoimi obserwacjami, emocjami, refleksją.
W wymianie tej zaoferować mogę pomoc w ujrzeniu zgłaszanej trudność z szerszej perspektywy, szukanie źródeł wsparcia pozwalającego sięgnąć po nowe rozwiązania.​

DLA KOGO?

Do gabinetu zapraszam osoby:

 • przeżywające kryzys życiowy i emocjonalny

 • doświadczające trudności w relacjach, nie mogące stworzyć satysfakcjonującego związku, samotne

 • przechodzące przez żałobę, mierzące się z chorobą własną lub bliskiej osoby

 • chorujące na zaburzenia nastroju (depresje), zaburzenia lękowe

 • mierzące się z zaburzeniami odżywiania, brakiem akceptacji swojego ciała, zaburzeniami psychosomatycznymi

 • uzależnione, pochodzące z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową

 • borykające się z akceptacją swojej orientacji psychoseksualnej

 • cierpiące z powodu niskiej samooceny

 • doświadczające silnego stresu

 • zmagające się z brakiem satysfakcji w życiu

 • pragnące się rozwijać (zwiększyć świadomość siebie, zrozumieć swoje emocje i zachowanie, zmienić swoje nawyki, pracować nad komunikacją i autentycznym wyrażaniem siebie)

 

Oferuję:

Konsultacje psychologiczną

Jest to spotkanie trwające 50 minut, służące nazwaniu problemu, wspólnemu znalezieniu dróg rozwiązania bądź wybraniu dalszych form pracy (np. psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, konsultacji psychiatrycznej, treningu psychoterapeutycznego).


 

Terapię indywidualną

Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu, ich czas trwania to 50 minut. Terapia poprzedzona jest przynajmniej jedną sesją konsultacyjną (najczęściej jednak trzema). W zależności od wyznaczonego celu może być to proces krótkoterminowym bądź długoterminowym.

 

Terapia młodzieży

Okres dojrzewania bywa dla wielu z nas trudnym czasem, w którym mogą pojawić się różne dylematy i trudności. Często zdarza się tak, że młody człowiek doświadcza zmienności nastrojów, zachowuje się w sposób niepokojący dla otoczenia. Indywidualne spotkania z nastolatkiem pomóc mu mogą w lepszym zrozumieniu samego siebie, bezpiecznym przejściu przez ten czas. Praca rozpoczyna się po konsultacji z adolescentem i rodzicami.


Na spotkanie można umówić się telefonicznie (tel.: 660 423 476).

Płatność możliwa jest  gotówką i kartą płatniczą. Za sesje online przyjmuje opłatę w formie przelewu.

 

O MNIE

DSC_9520.jpg

Dbam o swój rozwój uczestnicząc w dodatkowych treningach i warsztatach dla profesjonalistów. Jedne z ważniejszych dla mnie to:

 • cykl spotkań "Ucieleśnione nawiązywanie relacji w psychoterapii integracyjnej", "Ucieleśnione perspektywy dla par i pracy z parami", prowadzący Michael Soth

 • "Wprowadzenie do Somatic Experiencing (SE-Intro)", prowadzący Kavi Alessandro Gemin

 • "Procesy cielesne i zaburzenia odżywiania", prowadzący Peter Philippson

 • szkoła terapii grupowej w podejściu Gestalt, prowadzona przez Kamilę Kostrzewską

 • spotkania z psychoterapeutką Julianne Appel-Opper w ramach cyklu szkoleniowego „Developing embodied interventions and experiments within the co-created embodied field"

 • ”Gestaltowskie doświadczenia korektywne w oparciu o teorię charakterologiczno-rozwojową”, prowadząca Dorota Węgrzyn

 • „Wprowadzenie do Terapii Gestalt dla Par i Intymnych Związków”, prowadzący Piotr Mierkowski

 • „Pomiędzy doświadczeniem, eksperymentem a dialogiem egzystencjalnym”, prowadząca Dorota Węgrzyn

 • „Głębokość zaburzeń osobowości i dobór technik terapeutycznych w ujęciu Gestalt”, prowadząca Małgorzata Lambert

 • Warsztat z psychopatologii, prowadzony przez Sveina Johansena

 • podyplomowy Kurs Arteterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna, Uniwersytet Łódzki). Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (posiadam The European Certificate of Gestalt Psychotherapy, szkolenie ukończyłam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt- ośrodku akredytowanym przez EAGT- Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

 

Ważnym elementem mojej tożsamości zawodowej są dla mnie studia filozoficzne (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński obecnie Uniwersytet Warszawski).

 

Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Łodzi, od stycznia 2021r. jestem członkiem zespołu ko-relacje i przyjmuje w Warszawie.

 

Posiadam dwuipółletni staż pracy na oddziałach psychiatrycznych Pabianickiego Centrum Medycznego (Oddział Psychiatrii Sądowej, Oddział Psychiatryczny Kobiecym i Męski).

 

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam pracując na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Prócz tego, swoje doświadczenie psychoterapeutyczne, zdobywałam m. in. podczas staży klinicznych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Uczestniczyłam w roli ko-terapeuty na treningach (interpersonalnym i  terapeutycznym), prowadzonych przez Andrzeja Wrońskiego, Michała Kostrzewskiego (superwizorzy i nauczyciele IIPG), Kamile Biały.

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji grupowej i indywidualnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracując z klientami kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT).

 

EAGT.jpg

Prywatnie lubię kino, uprawiam jogę oraz pływam. Wypoczywając dobrze się czuje nad wodą, szczególnie nad jeziorem. Każdego dnia uczę się dostrzegać i doceniać to co dzieje się „tu i teraz” w moim osobistym i zawodowym życiu.​

Poszerzanie świadomości, które jest dla mnie warunkiem zmiany i możliwości dokonania wyboru, formą realizacji naszej wolności w świecie, odbywa się w dialogu między terapeutą a klientem. Dzieje się to poprzez dołączanie nowych treści (poznawczych i emocjonalnych) do tego co klient już wie. Niekiedy wystarczy zwrócić uwagę na jakiś nowy aspekt omawianej sprawy, który był dotychczas pomijany, wnieść perspektywę obserwatora by zyskać wgląd. Bardzo ważne w tym procesie uświadamiania są nasze emocje, które niejednokrotnie kierują naszym zachowaniem, a odkryte pozwalają dotrzeć do motywów naszego postępowania.

 

W swojej pracy koncentruje się nie tylko na słowach wypowiadanych przez klienta, ale również na mowie jego ciała, sposobie w jaki do mnie mówi. To tam często zawarte są treści, które nie mogły być do tej pory ujawnione, a niosą ze sobą bardzo istotny przekaz (taka forma pracy jest poparta odkryciami neurobiologii). W pracy z klientami dzielę się również swoimi emocjami, wrażeniami, które płyną z mojego ciała. Niejednokrotnie to co czuje psychoterapeuta stanowi element odrzucanego doświadczenia klienta, pozwala to również dotrzeć do sposobów budowania kontaktu przez klienta, odkrycia jego wzorców relacji.

 

Rolą terapeuty jest rozumienie, dzięki któremu może on wychodzić poza funkcjonowanie w schematach osoby zgaszającej się na terapie. Ważne jest był umiał on stworzyć relacje, w której jest miejsce na jak największe spektrum przeżyć klienta. Nie staram się być "idealną psychoterapeutką" i moją intencją nie jest unikanie problemów w relacjach z klientami lecz praca na rzecz tolerowania tych trudności i wzajemnego rozumienia tego co dzieje się między nami, dzięki czemu klient lepiej poznaje siebie.

 

Bliskie jest mi postmodernistyczne ujęcie psychoterapii, które nadaje znaczenie subiektywnej prawdzie klienta, koncentruje się nie na dotarciu do tego jak realnie wydarzenia przebiegały w życiu klienta czy przekazaniu mu „jakieś prawdy” na temat jego funkcjonowania, lecz na tym jaka jest jego narracja na ich temat.

 

 

Gestalt jest jednym z humanistyczno- egzystencjalnych modeli terapii, dla którego charakterystyczne jest poszanowanie autonomii osoby zgłaszającej się po pomoc, klient sam decyduje o tym jakie tematy chce poruszać, z jaką intensywnością pracować. W podejściu tym człowiek traktowany jest jako istota twórcza, posiadająca zasoby do zmiany i rozwoju, adaptująca się do swojego środowiska życia (forma adaptacji z przeszłości może z czasem stanowić objaw, z którym zgłaszamy się na terapię, słowem często to co kiedyś nam miało pomagać teraz przeszkadza). Psychoterapeuta Gestalt stara się uwzględnić nasze obecne przeżycia, nasze sposoby bycia w kontakcie z otoczeniem odpowiedzialne za realizowanie potrzeb, siebie. Podczas tej terapii częściej usłyszymy pytanie „co i jak robisz, że...?” niż „dlaczego?”. W trakcie sesji psychoterapeuta może zaproponować nam udział w doświadczeniu, czyli stworzonej w gabinecie na użytek omawianego tematu sytuacji, w której klient będzie nie tylko opowiadał o danej kwestii, ale będzie miał aktualny i jednoczesny dostęp do swych myśli, uczuć/wrażeń płynących z ciała i zachowań związanych z poruszanym tematem. Za ogólny cel tego procesu uznać możemy odblokowanie naszej naturalnej zdolności samoregulacji.

Przed pierwszą wizytą proszę o kontakt telefoniczny. 

+48 660 423 476

Wiadomość wysłano!